Pravna obavijest

U svrhu ove pravne obavijesti „internetska stranica“ je pojam koji obuhvaća cjelokupnu internetsku stranicu na domeni www.xtremelashes.hr s pripadajućim poddomenama i podstranicama (u nastavku „internetska stranica“).

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Internetska stranica je u vlasništvu poduzeća Arlen d.o.o., Letoviška pot 12, SI-6000 Koper (u nastavku „Arlen d.o.o.“). Poduzeće Arlen d.o.o. će u skladu sa svojim mogućnostima nastojati osigurati točne i ažurne podatke na internetskoj stranici, ali korisnika upozorava da su sadržaji na internetskoj stranici informativnoga karaktera, stoga ne jamči i ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost odnosno ažurnost sadržaja. Arlen d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke korisnika na temelju objavljenih sadržaja.

Poduzeće Arlen d.o.o., kao i druge pravne i fizičke osobe koje su sudjelovale u izradi i postavljanju internetske stranice, ne odgovaraju za moguću štetu koja bi proizlazila iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija na internetskoj stranici ili za bilo kakve greške ili manjkavosti u pogledu njihova sadržaja. Korisnici koriste internetsku stranicu i objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost. Poduzeće Arlen d.o.o. zadržava pravo da bilo kada bez prethodne obavijesti izmijeni internetsku stranicu, bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja. Arlen d.o.o. isto tako ne odgovara za povremeno nefunkcioniranje stranice i s tim povezane posljedice. Društvo Arlen d.o.o. preporučuje korisnicima da se u pogledu bilo kojeg sadržaja na ovoj internetskoj stranici konzultiraju s odgovarajućim stručnjacima te da sve podatke i informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici prije korištenja obavezno provjere kod zaposlenika Arlen d.o.o. ili drugih odgovarajućih korisnika. Korisnici koriste internetsku stranicu i objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost.

Internetska stranica društva Arlen d.o.o. sadrži informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u našoj ponudi, ali nisu uvijek svi dostupni. Zadržavamo pravo na izmjenu cijena, usluga, proizvoda.

Poveznice s internetske stranice www.xtremelashes.hr do internetskih stranica trećih i/ili informacije o trećima vode do izvora nad kojima Arlen d.o.o. nema nadzor, stoga Arlen d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internetskim stranicama te ne može jamčiti odnosno prihvaćati ili posredovati žalbe s obzirom na točnost sadržaja bilo koje internetske stranice za koju nudi poveznicu ili referenciju.

AUTORSKA PRAVA

Svi sadržaji (informacije, datoteke, dokumenti, tekstovi, podaci, slike, videosnimke, opisi usluga i proizvoda, kompletni grafički izgled internetske stranice sa svim grafičkim elementima i drugi sadržaji) objavljeni na internetskoj stranici www.xtremelashes.hr s poddomenama te sve aplikacije i sva tehnologija koja djeluje u pozadini autorski su rad čijih je autorskih prava nositelj Arlen d.o.o. i kao takve predmet su autorske zaštite te drugih oblika zaštite intelektualnog vlasništva prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima. Svi sadržaji na internetskoj stranici vlasništvo su društva Arlen d.o.o. i ne smiju se reproducirati, mijenjati, umnožavati, prodavati, patentirati, licencirati, kopirati, prikazivati, prenositi, distribuirati, objavljivati ili drugačije koristiti u komercijalne ili javne svrhe. Korištenje je dozvoljeno isključivo u obrazovne i nekomercijalne svrhe, ali samo pod uvjetom da se obavezno čuvaju sva u tom dokumentu zapisana upozorenja o intelektualnom vlasništvu te autorskim pravima. Prilikom svakog korištenja (reprodukcija, mijenjanje, umnožavanje, kopiranje, prijenos, prikazivanje, objavljivanje) sadržaja internetske stranice obvezno kao izvor treba biti navedeno društvo Arlen d.o.o. te internetska stranica društva www.xtremelashes.hr.

Robne marke, uslužne i proizvodne marke, logotipi i drugi zaštitni znakovi koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici i podstranicama registrirane su robne marke društva Arlen d.o.o te drugih pravnih ili fizičkih osoba i spomenuto društvo ima pravo na njihovo korištenje.

Bilo kakva zlouporaba sadržaja u obliku korištenja istog u suprotnosti s odredbama iz ovog dokumenta, ili korištenje sadržaja bez pismene suglasnosti i dokumenta ovjerenog kod javnog bilježnika, strogo je zabranjeno i predstavlja kršenje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Podatci koje Arlen d.o.o. dobije na bilo kakav način putem internetske stranice namijenjeni su isključivo korištenju od strane društva Arlen d.o.o.. Društvo Arlen d.o.o. s tako prikupljenim podacima postupati će u skladu s važećim zakonodavstvom i etikom.
Posredovanjem osobnih podataka putem kontaktnog obrasca posjetitelj internetske stranice www.xtremelashes.hr suglasan je da društvo Arlen d.o.o. ove podatke koristi u interne svrhe radi statističke obrade, za provedbu potrebne komunikacije ili za obavještavanje o novostima. Pritom se društvo obvezuje da podatke neće posredovati trećim osobama ili poduzećima bez vašeg pristanka.
Ako to ne želite, navedite prilikom prijave na podnožju poslane poruke ili nam ponovo pišite samo u tu svrhu. Više o tome pročitajte u izjavi o čuvanju.

ZAVRŠNE ODREDBE

U cijene društva Arlen d.o.o. nije uključen porez na dodanu vrijednost. Objavljene cijene isključivo su informativne naravi te zadržavamo pravo na njihovu izmjenu.

Za posjetitelje ove internetske stranice vrijede pravni propisi Republike Slovenije. Korištenjem ove internetske stranice posjetitelj potvrđuje da je prihvatio uvjete i odredbe navedene u ovom dokumentu te je s njima suglasan.

U slučaju spora između ugovornih strana koji nastupi glede uporabe ove internetske stranice ili ako je spor na bilo koji način povezan s uporabom ove internetske stranice, nadležan je sud sa sjedištem u Kopru.